Artykuły BHP są niezbędne na wielu stanowiskach. Trudno wyobrazić sobie robotników budowlanych czy osoby wykonujące inne prace na wysokościach bez takich atrybutów jak kaski BHP czy odblaskowe kamizelki. Kiedy zatem pracodawca musi odwiedzić sklep BHP i wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej?

Przepisy dotyczące środków ochrony pracowników

Sytuacje, w których na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczenia odpowiednich zabezpieczeń dla swoich podwładnych, zostały określone w Kodeksie pracy. Według artykułu 237 pracodawca musi je zapewnić bezpłatnie, jeśli są niezbędne do zabezpieczenia jego pracownikom ochrony przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, na które mogą być narażeni w czasie pracy.

Zgodnie z zasadami prawa, w większych firmach informacje dotyczące środków ochrony indywidualnej powinny być wyszczególnione w regulaminie pracy. Dotyczy to przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W mniejszych zakładach nie potrzeba takich dokumentów, wystarczy natomiast na przykład umieszczona na ścianie tabela.

Na tym jednak nie koniec obowiązków pracodawcy. Po jego stronie leży bowiem również powinność przekazania pracownikom informacji, w jaki sposób prawidłowo używać dostarczonych przez niego środków ochronnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które dopiero zaczynają pracę na określonym stanowisku.

Nie tylko środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to jednak nie wszystko. Nie wystarczy bowiem, że pracodawca dostarczy podwładnym kaski BHP, specjalistyczne ochraniacze, gogle, maski czy ochronniki słuchu. Powinien także wyposażyć ich w odzież i obuwie robocze, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach. Dotyczy to stanowisk, na których prywatne ubrania pracowników są narażone na zniszczenie bądź zabrudzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *